Życie i Zdrowie

Lublin i okolice

Obszar usług:

zycie
pelna satysfakcja
Oferta

Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie

Wyszukam dla Ciebie najlepszą ofertę z pełnej gamy ubezpieczeń na Życie i Zdrowie z gwarancją pełnej satysfakcji.

Zdrowie i życie to bezcenny dar, który z obowiązku należy chronić. W razie śmierci lub trwałego kalectwa otrzymasz odszkodowanie, które zapewni twojej rodzinie środki na utrzymanie.
Ubezpieczenie na zdrowie i życie może obejmować:

100 Ciebie Osobiście
100 Twoje Dzieci
50 Członków Rodziny
CO CIĘ SPOTKAŁO?

Zdarzenia losowe z życia wzięte

emerytura
Emerytura
Twoja Przyszłość jest w Twoich Rękach.

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość? Ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. Takie rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość. Jaką ochronę gwarantuje Warta Twoja Przyszłość? W ramach Warta Twoja Przyszłość masz możliwość wyboru spośród dwóch wariantów ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia w wariancje A: większa z wartości: Gwarantowana suma ubezpieczenia albo wartość polisy powiększona o wartość dodatkową polisy Suma Ubezpieczenia w wariancje B: suma Gwarantowanej suma ubezpieczenia oraz wartości polisy, powiększona o wartość dodatkową polisy.

Ubezpiecz swóją podróż już dziś!.
opieka medyczna
Opieka zdrowotna
Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?.

Składka regularna może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną. Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości: miesięcznie – 125 PLN. kwartalnie – 375 PLN, półrocznie – 750 PLN, rocznie – 1500 PLN, W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej wynosi 1000 PLN Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki? W przypadku niezapłacenia składki regularnej Warta wzywa ubezpieczającego do zapłaty wszystkich zaległych składek regularnych w Dodatkowym terminie. Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a Ubezpieczający w dodatkowym terminie nie ureguluje zaległości, Ubezpieczyciel dokona przeniesienie równowartości wszystkich zaległych Składek regularnych z Indywidualnego konta inwestycyjnego składek dodatkowych na Indywidualne konto inwestycyjne składek regularnych. Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a w Dodatkowym terminie ubezpieczający nie dokona wpłaty zaległych składek wówczas: jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej Składki regularnej nastąpiła przed upływem 5 lat polisowych – umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie 5 lat polisowych- umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe. ------------------------------------ Opcje dodatkowe Jakie opcje dodatkowe można dokupić do Warta Twoja Przyszłość Możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia: – Przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego. – Choroba Śmiertelna Ubezpieczonego Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby ubezpieczonego? Podpisując umowę ubezpieczenia można zabezpieczyć swoje zdrowie. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wystąpienia Choroby Śmiertelnej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Choroby śmiertelnej Ubezpieczonego polega na wypłacie Ubezpieczonemu świadczenia, w zależności od wybranego wariantu umowy podstawowej, w następującej wysokości : dla Wariantu A: 50% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Gwarantowaną sumą ubezpieczenia ustaloną przez strony w Umowie ubezpieczenia, a wartością Indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na pierwszy dzień Miesiąca polisowego dla Wariantu B: 50% Gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony w Umowie ubezpieczenia W przypadku zgonu Ubezpieczonego po dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby Śmiertelnej, Ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w ramach Umowy ubezpieczenia, o świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego Jak działa opcja przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa? Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na przejęciu opłacania składki regularnej wynikającej z umowy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia.

Wykup polise na bagaż już dziś!.
smierc
Nagła śmierć
Warta Ochrona jest produktem uniwersalnym

Zarówno dla singli, jak i całych rodzin będących w związkach formalnych jak również nieformalnych. Nowy produkt oferuje możliwość ubezpieczenia zdrowia na kwotę nawet 600 000 zł. Oznacza to, że gdyby posiadacz polisy poważnie zachorował i potrzebował środków na leczenie, to otrzyma WYSOKIE ŚWIADCZENIE. Wygodnie i prosto Ubezpieczenie zostało przygotowane w formie wygodnych pakietów. Klient może wybrać odpowiedni dla siebie wariant ochrony i kwoty świadczeń. Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny

Zadzwoń +48 601 396 486
oszczedzanie na przyszłość
Oszczedzanie na przyszłość

Zabezpieczenie rodziny

Dla każdego kto chce zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Dla chcących regularnie gromadzić oszczędności i zapewnić sobie ochronę w razie śmierci, inwalidztwa czy poważnych kłopotów ze zdrowiem. Przed czym chroni? Przed pozostawieniem rodziny bez środków do życia w razie śmierci. Kłopotami finansowymi w razie choroby, pobytu w szpitalu czy wypadku. Przed brakiem środków finansowych na realizację życiowych planów i marzeń Przed finansowymi skutkami Twojej śmierci, wypadku czy kłopotów ze zdrowiem. Co dostajesz? Szeroki zakres ochrony dostępny dotąd tylko w ubezpieczeniach grupowych. Możliwość uzyskania świadczeń nawet z tytułu 50 ryzyk. Gwarancję pomocy medycznej 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.:

Pokrycie kosztów
operacji
u lekarza Zwrot kosztów
leczenia
auto zastepcze Pomoc
drogowa
naprawa Naprawa
auta
Szukasz innego ubezpieczenia?

Pełna gama usług ubezpieczeniowych

ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia
Komunikacyjne

ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia
Majątkowe

ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenia
Turystyczne

ubezpieczenia dla firm Ubezpieczenia
Dla Biznesu