Regulamin

Serwisu Internetowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE | TREŚĆ STRONY | PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | ODPOWIEDZIALNOŚĆ | UDOSTĘPNIONE INFORMACJE | OCHRONA DANYCH | WYMAGANIA TECHNICZNE | ZMIANA REGULAMINU | COOKIE | POZOSTAŁE POSTANOWIENIA | KONTAKT

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Znaczenie terminy używanych na stronie: Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego; Ustawa o ochronie danych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawa o pośrednictwie - ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; Strona Internetowa - strona internetowa o adresie www.anasiewicz.pl, w ramach, której działa Agencja Ubezpieczeniowa - Bogdan Anasiewicz; Agencja - Agencja Ubezpieczeniowa - Bogdan Anasiewicz Strona internetowa dostępna pod adresem www.anasiewicz.pl (po za stronami, do których prowadzą linki) jest prowadzona przez Agencję Ubezpieczeniową - Bogdan Anasiewicz z siedzibą w Lublinie. Niniejsza strona przeznaczona jest do wglądu osób znajdujących się na terenie całego świata, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie klientów z terenu Polski i podlegają prawu obowiązującemu wyłącznie w Polsce. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminui jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Drukuj
TREŚĆ STRONY
§2

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter ogólnej informacji o Agencji i jej produktach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Agencji i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt.

Drukuj
Ciasteczka
§3

W trakcie korzystania z naszej strony, jeśli ustawienia przeglądarki zezwalają na zapisywanie ciasteczek – wówczas cookie są zapisywane na Twoim urządzeniu. Czym sa ciasteczka? (cookies) Lokalne pliki cookies (ciasteczka) są to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce stron internetowych w Twoim urządzeniu tj. komputer, telefon, tablet, i-pad, etc. Cookies / ciasteczka pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na naszą stronę. Używamy plików cookie aby ulepszyć witrynę poprzez przechowywanie np. preferencji użytkownika. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej i zapewnić Państwu lepsze działanie naszego serwisu. Rodzaje cookies: Cookies związane z tzw. sesją – to cookies utrzymywane tylko podczas gdy przeglądarka jest uruchomiona. W momencie jej zamknięcia takie „cookies” są kasowane. Cookies sesyjne używane są do spraw technicznych np. logowanie czy lepsza nawigacja. Cookies trwałe – tego rodzaju ciasteczka są zachowywane w pamięci urządzenia użytkownika (przeglądarka je zapisuje). Dzięki cookie możemy sprawdzić czy jesteś nowym czy też stałym użytkownikiem, a co z tym idzie możemy zmienić stronę tak, by nie pokazywać Ci tych samych informacji kolejny raz, jak i pokazać Ci informację tylko dla wracających użytkowników. Cookies pozwala używać statystyk i analityki dzięki czemu znamy preferencje i pochodzenie odwiedzających. Co daje szansę na prawidłowy rozwój strony i dzięki temu znamy najbardziej popularne miejsca w serwisie. Cookie ze stron powiązanych: Korzystamy z usług serwisów zewnętrznych na podstronach mogą wystąpić takie elementy które korzystają z cookies jak: Linki (hiperłącza) do innych stron internetowych, każda z tych stron posiada swoją politykę cookies, jeśli skorzystasz (klikniesz w link) powinieneś zapoznać się z polityką cookies strony na której się znalazłeś. Narzędzia Google: statystyki Google Analytics, reklamy google, mapka google, narzędzie google plus, filmy z serwisu youtube i inne – szczegółowy opis polityki plików cookie usług związanych z google znajdziesz tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/. Narzędzia FaceBook – możesz znaleźć na naszej stronie narzędzie ramka fanów, przycisk lubię to i inne narzędzia udostępnione przez FaceBook – mogą one korzystać z plików cookie – opis działania znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies. Czy mogę wyłączyć cookies? Tak, możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. W wielu przypadkach opcja zapisywania cookies jest domyślnie włączona – domyślnie dopuszcza zapisywanie cookies. Informacje dotyczące ustawień cookies i podobnych technologi – blokowanie, usuwanie można znaleźć materiałach pomocy przeglądarki, urządzenia z którego w tej chwili korzystasz lub na stronie.

Drukuj
Regulamin D
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§4

Agencja zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformuje na swojej stronie internetowej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Drukuj
KONTAKT
§5

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: Agencja Ubezpieczeniowa – Bogdan Anasiewicz, 20-705 Lublin ul. B. M. Cassino 53/108, E-mail: bogdan(małpa)anasiewicz.pl, Telefon: +48 601 396 486

Drukuj
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
§6

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy Agencja Ubezpieczeniowa - Bogdan Anasiewicz. Agencja posiada również stosowne licencję lub zezwolenia do wykorzystania udzielone przez odpowiedniego właściciela. Użytkownik tej strony może drukować strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji użytkownik strony nie może: wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych; modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Drukuj
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§7

Agencja ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zawarte linki, odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, nie oznacza jakiekolwiek powiązań z tymi stronami lub ich właścicielami.

Drukuj
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§8

Udostępnienie informacji lub materiałów Agencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Agencja nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników.Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu do Agencji. W uzasadnionych przypadkach, Agencja zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Drukuj
OCHRONA DANYCH
§9

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Agencji za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87. Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby załatwienia opisanej przez Państwa sprawy. Mają Państwo prawo dostępu do treści i poprawiania swoich danych osobowych. Osoba korzystająca z formularza kontaktowego na tej stronie, automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TUiR Warta S.A. w celach marketingowych, w tym w celach informowania mnie ww. wskazanym kanałem komunikacji o aktualnych produktach i ofertach ubezpieczeniowych. Zgoda może być przeze tą osobę cofnięta w każdym czasie.

Drukuj
OCHRONA DANYCH
§10

Prawidłowe korzystanie ze strony www.anasiewicz.pl wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień: a) przeglądarka: Firefox w wersji co najmniej 20.0, Opera w wersji co najmniej 12, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Google Chrome w wersji co najmniej 28); b) monitor – rozdzielczość 1024×768; c) włączona obsługa cookies i JavaScript. Prawidłowe korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień: a) w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych w system Android: wersja systemu Android 4.2.2 lub nowsza b) w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych w system iOS: wersja sytemu iOS 8.4 lub nowsza c) w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych w system Windows Mobile: wersja systemu Windows Mobile 8.1 lub nowsza. § 8. ZMIANA REGULAMINU Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Agencję poprzez aktualizację jego treści na Stronie Internetowej.

Drukuj