Masz pytania?

Znajdziesz tu odpowiedź

Przed kontaktem serdecznie polecam zapoznanie się z sekcją pytań i odpowiedzi.

Koszt ubezpieczenia samochodu jest zależny od specyfikacji (wartości) samochodu i rodzaju wybranych ubezpieczeń. Do wyboru mają Państwo 3 podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC i NNW. Jeśli są Państwo zainteresowaniu kompletem ubezpieczeń komunikacyjnych, polecam wykupić je w pakiecie.

Jeśli dostarczą Państwo wszystkie wymagane dokumenty dotyczące danego ubezpieczenia, polisę ubezpieczeniową wystawiam od ręki. Zwykle zajmuję to kilka minut. Do Państwa będą należeć tylko formalność złożenia osobistego podpisu na polisie.

Zdecydowanie tak. Bardzo często formalności z klientem załatwiam w jego domu lub biurze. Wystarczy do mnie zadzwonić na numer +48 601 396 486 i umówić wizytę. Jeśli preferujesz kontakt e-mailowy proszę skorzystaj z formularza online.

Zdecydowanie tak! Każdy klient może liczyć na moje wsparcie w szerokiej spektrum.

Jeśli doszło do kolizji drogowe bez ofiar proszę zachowywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Należy spisać protokół... Jeśli doszło do podpalenia ... Jeśli doszło do wypadku w których są ofiary śmiertelne należy... Tekst w przygotowaniu!

Przeważnie odszkodowanie wpłacane jest na podane przez Państwa konto w formularzu zgłoszenia szkody.

To zależy od bardzo wielu czynników, od 2 tygodni do kilku m-cy.
ubezpieczenia

Podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne:


Ubezpieczenia Komunikacyjne należą do najbardziej powszechnych ubezpieczeń z całej palety produktów ubezpieczeniowych. Najważniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC, następnie dobrowolne ubezpieczenie AC i ubezpieczenie NNW. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera wszystkie powyższe ubezpieczenia i należy do najbardziej atrakcyjnych ofert. Jeśli jesteś zainteresowany korzystnym ubezpieczeniem swojego samochodu, motocykla, ciągnika, przyczepki, cysterny, itp. serdecznie zapraszam do kontaktu.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni samochody ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Przymusowy charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Autocasco, auto-casco, AC jest to dobrowolne ubezpieczenie samochodów, lub motocykli, itp. od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia AC jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Zakres praw i obowiązków ubezpieczenia autocasco kształtowany jest przez strony umowy.

Ubezpieczenie NNW jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka. Powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia lub stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów występujących w obrocie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pakiet ubezpieczeniowy jest najkorzystniejszą opcją i zawiera w sobie wszystkie dostępne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych tj.: OC, AC i NNW.
ubezpieczenia komunikacyjne
ubezpieczenie majątkowe

Podstawowe ubezpieczenia majątkowe:


Bardzo często przez naszą bezmyślność, „oszczędność” lub frasobliwość tracimy dorobek całego naszego życia w ciągu jednej chwili. Ubezpieczenie Majątkowe to jedno z najważniejszych ubezpieczeń z całej gamy produktów ubezpieczeniowych, które zapewnia kompleksową ochrona na wypadek: działania żywiołów (np. powódź, zalanie, pożar), kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji lub awarii.

Załączamy alarm i spokojnie wyjeżdżamy na urlop lub do rodziny na święta. Zmęczeni po podróżny wracamy do domu marząc o kąpieli, pysznej kolacji i świeżej pościeli... Otwieramy drzwi a w domu tylko echo i gołe ściany. To nie opowieść science fiction to życie. Dlatego po za zabezpieczeniem mechaniczno - elektrofonicznym warto wykupić ubezpieczenie od włamania.

W ostatnich latach bardzo dużo mówi się od zalaniach domów i gospodarstw rolnych wywołanych przez powodzie. Jak również każdy z nas spotkał się z sytuacją, że sąsiad miał awarię pralki lub hydrauliki i zalał nam świeżo wyremontowane mieszkanie. Jednakże nie wielu ludzi uczy się na błędach... a koszt ubezpieczenie od zalania mieszkania to zaledwie mały procent w stosunku do kosztów ponownego remontu.

Ogień jest źródłem ciepła jak również potężnej energii, która może strawić w popiół wszystko co cenne. Ubezpieczenie od pożaru jest jednym z podstawowych form zabezpieczenia majątku przed podpaleniem, wyładowaniami atmosferycznymi lub awarią instalacji elenktycznej.

Ubezpieczenie domu zapewnia ochronę przed pożarem, zalaniem, kradzieżą i innymi zagrożeniami, pomagając w naprawie szkód i odbudowie mienia.

Nasza polisa obejmuje szereg zagrożeń, między innymi takie jak
 • a) dym i sadza,
 • b) grad,
 • c) napór śniegu,
 • d) osuwanie się ziemi,
 • e) powódź,
 • f) pożar,
 • g) przepięcie,
 • h) silny wiatr,
 • i) trzęsienie ziemi,
 • j) uderzenie pioruna,
 • k) uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • l) upadek drzew lub masztów,
 • m) upadek pojazdu powietrznego,
 • n) wybuch,
 • o) zalanie,
 • p) zapadanie się ziemi,
 • r) dewastacja,
 • s) stłuczenie.
 • t) ryzyka kradzieżowe, kradzież z włamanie, rabunek.

Szczegóły znajdziesz w warunkach ubezpieczenia.

Aby zakupić polisę, potrzebujemy podstawowych informacji o Twoim domu, mieszkaniu. To jest adres domu, rok budowy, powierzchnia, czy jest murowany/drewniany, kto jest właścicielem, bardzo podstawowe informacje.

Tak, nasza polisa obejmuje koszty wynajmu zastępczego mieszkania w przypadku, gdy Twój dom zostanie uszkodzony i stanie się niezdatny do zamieszkania.

Limity wypłat zależą od wybranej opcji polisy. Nasze ubezpieczenie jest elastyczne, ale jeżeli będzie taka potrzeba aby dostosować polisę do Twoich indywidualnych potrzeb zajmiemy się tym.

Roszczenia można zgłaszać telefonicznie lub online. Pierwszy kontakt ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego to w praktyce 1-2 dni robocze, wiele zależy od tego czego dotyczy sprawa.

Tak, nasza polisa obejmuje straty związane z włamaniem i kradzieżą cennych przedmiotów

Tak, nasza polisa obejmuje również odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim, to nazywa się odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Jesteśmy dostępni telefonicznie oraz przez e-mail. Znajdziesz dane kontaktowe na naszej stronie internetowej ( podaję telefon i email do kontaktu: +48 601 396 486
info@anasiewicz.pl